Linnéastolen som hjälpmedel


Ett hjälpmedel för flera behov

 
Linnéastolen- ett hjälpmedel för barn med t.ex. balanssvårigheter eller föräldrar med nack- eller ryggskador.
 
Barn får nu en möjlighet att på ett säkert sätt vara med när t.ex. maten lagas och du som vuxen
slipper oroa dig för att barnet ska ramla och skada sig.
 
Barnet kan själv ta sig upp och ned i stolen, och som vuxen undkommer du de tunga lyften och du behöver endast finnas bredvid och övervaka.
 
Höjden justeras efter barnets längd och allt eftersom barnet växer, nivåerna ändras snabbt och enkelt mellan sittande och stående utan verktyg på bara några sekunder. Ståhöjden justeras från lägsta höjd
på 29 cm från golvet upp till en sitthöjd på 62cm. Höjden justeras med 5 cm mellanrum mellan varje steg.
 
En sele finns för extra säkerhet.